გაამწვანე

ვამწვანებთ მთაწმინდის ნახანძრალ ფერდობს!

მთაწმინდის ფერდობის აღდგენაზე მუშაობა კომპანიამ „m² უძრავი ქონება“ 9 აგვისტოს დაიწყო. m² -მა კონსულტაციები აწარმოა თბილისის მერიასთან, გარემოს დაცვის მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დარგის სპეციალისტებთან. კომპანიამ გატყევება-აღდგენის პროექტის მომზადება „თბილისის ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღს" დაუკვეთა. ბოტანიკური ბაღის სპეციალისტების მიერ მომზადებული პირველადი დოკუმენტის საფუძველზე, 24 ოქტომბერს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დარგის ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროექტმა საბოლოო სახე სპეციალისტების მიერ გამოთქმული მოსაზრებების შემდეგ მიიღო. პროექტი მიზნად ისახავს 26 000 კვ.მ-ის ფართობზე ტერიტორიის დაკვალვას, ტერასებისა და სარწყავი სისტემის მოწყობას, სარგავი ორმოების განახლებას, 3000 ხე-მცენარის დარგვას და აღნიშნულ ტერიტორიაზე ბიომრავალფეროვანი და თვითგანახლებადი გარემოს შექმნას.

ხე-მცენარეები

კავკასიური აკაკი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
აღმოსავლეთის ტუია
დაირგვება
150
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
ჩვეულებრივი იფანი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
მინდვრის ნეკერჩხალი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-850 მეტრზე
საღსაღაჯი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ჰიმალაის კედარი
დაირგვება
200
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
700 მეტრზე
კვიპაროსი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ელდარის ფიჭვი
დაირგვება
550
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-600 მეტრზე
კავკასიური აკაკი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
აღმოსავლეთის ტუია
დაირგვება
150
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
ჩვეულებრივი იფანი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
მინდვრის ნეკერჩხალი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-850 მეტრზე
საღსაღაჯი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ჰიმალაის კედარი
დაირგვება
200
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
700 მეტრზე
კვიპაროსი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ელდარის ფიჭვი
დაირგვება
550
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-600 მეტრზე
#გაამწვანე