გაამწვანე

Restore the burnt territory on Mtatsminda slope!

The fires on Mtatsminda slope appeared on August 8. Working on restoration of the sloping slope started on the 9th of August. The National Botanical Gardens of Georgia prepared a m2 order with a detailed description of how to restore and eradicate the disruption of 2 hectares of land. Tender documents have been finalized after working with Tbilisi City Hall, environmental organizations and experts. On the Mtatsminda slope, 3000 trees will be planted on more than 20 000 sq.m. The aim of the project is to create biodiversity and self-sustaining environment. On the slopes, trees will be planted terraced and presented as coniferous and leafy crops.

ხე-მცენარეები

კავკასიური აკაკი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
აღმოსავლეთის ტუია
დაირგვება
150
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
ჩვეულებრივი იფანი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
მინდვრის ნეკერჩხალი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-850 მეტრზე
საღსაღაჯი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ჰიმალაის კედარი
დაირგვება
200
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
700 მეტრზე
კვიპაროსი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ელდარის ფიჭვი
დაირგვება
550
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-600 მეტრზე
კავკასიური აკაკი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
აღმოსავლეთის ტუია
დაირგვება
150
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
ჩვეულებრივი იფანი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-800 მეტრზე
მინდვრის ნეკერჩხალი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
600-850 მეტრზე
საღსაღაჯი
დაირგვება
600
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ჰიმალაის კედარი
დაირგვება
200
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
700 მეტრზე
კვიპაროსი
დაირგვება
300
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-650 მეტრზე
ელდარის ფიჭვი
დაირგვება
550
ეგზემპლარი
ზღვის დონიდან
500-600 მეტრზე
#გაამწვანე